HOME >> 公告通知 >>面试通知 >> 英华达招聘要求变更通知
详细内容

英华达招聘要求变更通知

即日起:

    暂停英华达厂区临时工招聘,请知晓!

    正式工招聘要求变更为:男18-30周岁、女18-33周岁,其他要求不变;

    英华达入职流程:

              当天7点前提交名单至系统www.inventec.cc---等待短信通知---收到短信后次日早参加体检、疫苗接种---中午回厂区报道---分配宿舍


                          英华达人力资源部

                            2015-10-13