HOME >> 公告通知 >>面试通知 >> 英业达招聘通知
详细内容

英业达招聘通知

  英业达集团4月1日、4月4日招聘要求变更为:男女比例4:1进厂(即4女1男)年龄16-35周岁,请知悉!

                                                              英业达人力资源部